Лабораторія систем мікрозрошення ІВПіМ НААНУ: наукові публікації, діяльність, послуги

Лабораторія систем мікрозрошення ІВПіМ НААНУ: наукові публікації, діяльність, послуги

Інститут водних проблем і меліорації, заснований у 1929 році, є провідною в Україні науковою установою в галузі меліорації і водного господарства.

Адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 37, Україна
тел: +38 (044) 257-40-30; 38 (044) 257-40-41
факс: +38 (044) 257-40-01

Послуги

Відділ систем зрошення та техніки поливу ІВПіМ НААНУ розробляє і затверджує в Мінагрополітики України проектно-кошторисну документацію зі створення і зрошення багаторічних насаджень (виноградники, зерняткові та кісточкові культури, ягідники, маточні насадження, хмільники), а також виконує топогеодезичні (передпроектні) і ґрунтові вишукування

Вартість робіт нижча від вартості робіт, встановленої Мінагрополітики України на проектні роботи, в межах яких проводиться компенсація суб’єктам господарювання.

Колективом відділу за останні три роки розроблено більше ста проектів зі створення і краплинного зрошення багаторічних насаджень, зокрема для таких агрогосподарств:

 • ТОВ «Оріон» Одеської області (виноградники на площі 100 га);
 • СФГ «Старий світ» Миколаївської області (виноградники на площі 150 га);
 • ВАТ «Кам’янський» Херсонської області (виноградники на площі більше 100 га, зерняткові культури на площі більше 50 га, кісточкові культури на площі 30 га);
 • ТОВ «Агро-Еталон» Вінницької області (зерняткові культури на площі 425 га);
 • ТОВ «Золотоніські сади» Черкаської області (зерняткові культури на площі 140 га);
 • ТОВ «АПК Докучаєвські чорноземи» Полтавської області (зерняткові культури на площі 80 га);
 • Агрофірма-радгосп «Білозерський» Херсонської області (плодово-ягідні насадження на площі 90 га);
 • ФГ «Симфонія» Волинської області (суниця в сівозміні на площі 110 га);
 • ТОВ «БЕТЕК» Житомирської області (малина на площі більше 20 га, чорниця щиткова на площі 135 га);
 • ТОВ «Мічуріна-2005» Запорізької області (розсадник і маточні насадження на площі 82 га);
 • ПП «НВП Захід-хміль» Львівської області (хмільники на площі 13 га).

Лабораторія випробувань систем зрошення

В 2010 році пройшла атестацію, і є єдиною в Україні атестованою лабораторією в області випробування технічних засобів краплинного зрошення.

Функції лабораторії випробувань:

 • лабораторне визначення механічних характеристик технічних засобів мікрозрошення (мікродощувачі, краплинні водовипуски, поливні трубопроводи) згідно з вимогами чинних нормативних документів та методик виконання вимірювань;
 • лабораторне визначення функційних характеристик технічних засобів мікрозрошення (мікродощувачі, краплинні водовипуски, поливні трубопроводи) згідно вимог чинних нормативних документів та методик виконання вимірювань;
 • біологічна оцінка засобів захисту рослин та агрохімікатів на зернових, зернобобових, технічних, овочевих, плодово-ягідних культур та картоплі.
 • проведення науково-дослідних робіт щодо удосконалення нових видів випробувань та методів їх проведення.

Лабораторія випробувань засобів зрошення

(свідоцтво про атестацію №пт-395/1 від 02.11.2011 р.)

Проводить випробування та дослідження технічних засобів мікрозрошення на відповідність характеристикам, задекларованих виробниками, а саме:

 • перевірку конструкцій та якості виготовлення мікродощувачів, краплинних водовипусків, поливних трубопроводів (розмір прохідного каналу, товщина стінки, внутрішній діаметр, інтервал між водовипусками);
 • механічні випробування на міцність водовипусків, мікродощувачів, поливних трубопроводів (міцність на розтяг, міцність під час гідростатичного тиску, міцність на розтяг за підвищеної температури, міцність на розрив з’єднань фітингів та трубопроводів);
 • випробування функційних характеристик мікродощувачів, поливних трубопроводів, краплинних водовипусків (рівномірність витрат води, витратно-напірна характеристика, витрата води як функція вхідного тиску, стабільність витрат води);
 • дослідження впливу різних видів агрохімікатів на роботоздатність основних технічних засобів мікрозрошення.

Лабораторія:

 • удосконалює та розробляє нові види випробувань, методи та методики їх проведення;
 • проектує та виготовляє випробувальні стенди.

Наукова діяльність 

Співробітники інституту є авторами таких робіт:

 • Деякі аспекти вирощування лікарських та ефіроолійних культур на крапельному зрошенні.
 • Перспективи краплинного зрошення насіннєвих посівів сої.
 • Режим краплинного зрошення, водоспоживання і продуктивність перцю солодкого.
 • Краплинне зрошення кукурудзи та сої: особливості технології та перспективи застосування.
 • Особливості КО в овочівництві відкритого грунту.
 • Мікрозрошення як основний фактор мінімізації ризиків.
 • Озима цибуля на краплинному зрошенні.
 • Крапельне зрошення дині: особливості технології.
 • Екологічні аспекти застосування технологій крапельного зрошення і питання якості продукції.
 • Способи і види поливів овочевих культур.
 • Вимоги овочевих культур і картоплі до водного режиму грунтів.
 • Обгрунтування величини передполивної вологості при краплинному зрошенні молодих інтенсивних насаджень плодових культур в умовах лівобережного нижньодніпров’я.
 • Економічне обгрунтування технології краплинного зрошення інтенсивних насаджень плодових культур.
 • Водоспоживання і врожайність томата для комбайнового збирання на краплинному зрошенні.
 • Крапельне зрошення кабачка.
 • Стан та перспективи овочівництва відкритого ґрунту.
 • Крапельне зрошення білокачанної капусти.
 • Буряк столовий на краплинному зрошенні.
 • Вирощування озимого часнику на краплинному зрошенні.
 • та інші.

Склад

Ромащенко Михайло Іванович

Директор Інституту водних проблем і меліорації НААН. Вчений-аграрій, доктор технічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки, лауреат премії НААН «За видатні досягнення в аграрній науці». Спеціалізується на дослідженні питань меліорації земель, раціонального використання водних ресурсів, захисту с.-г. угідь і сільських населених пунктів від шкідливої дії вод, технологій краплинного зрошення.

У 1974 р. закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка, аспірантуру цього університету. З 1977 і донині працює в ІВПіМ, де пройшов шлях від м.н.с. до директора інституту. З січня 2011 по червень 2011 року за сумісництвом працював на посаді академіка-секретаря відділення землеробства, меліорації та механізації НААН України.

Член науково-технічної ради Державного агенства водних ресурсів України, 2-х спецрад із захисту дисертацій, заступник головного редактора журналу «Водне господарство України» та збірника наукових праць «Меліорація і водне господарство».

М.І. Ромащенко автор і співавтор 350 друкованих праць, серед яких книги «Енергозбереження при роботі насосних станцій зрошувальних та осушувальних систем України» (1999), «Зрошення земель в Україні» (2000), «Сучасний стан, основні проблеми водних меліорацій та шляхи їх вирішення» (2001), «Водні стихії. Карпатські повені. Статистика, причини, регулювання» (2002), «Інформаційне забезпечення зрошувального землеробства» (2005), «Системи краплинного зрошення» (2007), «Наукові основи охорони та раціонального використання зрошуваних земель України» (2009), «Краплинне зрошення овочевих культур і картоплі в умовах Степу України» (2010). Підготував 10 кандидатів наук, створив наукову школу з питань ресурсозберігаючого екологічно безпечного зрошення. За багаторічну плідну наукову діяльність нагороджено Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Розробки М.І. Ромащенка мають новаторський характер, широко впроваджуються у виробництво.

Шатковський Андрій Петрович

Канд. с.-г. наук, заступник директора з наукової роботи. Закінчив Херсонський державний аграрний університет (2002). За фахом інженер-гідротехнік. У період з 2002 по 2003 рр. працював науковим співробітником відділу зрошуваного землеробства Інституту південного овочівництва і баштанництва НААНУ (м. Гола Пристань Херсонської обл.).

У 2004-2006 рр. – аспірант ІВПіМ з відривом від виробництва. З січня 2007 р. по червень 2011 року очолював лабораторію мікрозрошення. З липня 2011 року працює на посаді заступника директора інституту з наукової роботи. Основний напрям діяльності – дослідження та наукове обґрунтування параметрів краплинного зрошення просапних культур польової сівозміни, зокрема вивчення воднопоживного режиму ґрунту, дослідження закономірностей водоспоживання та формування зон зволоження. Автор та співавтор 125 наукових публікацій.

Рябков Сергій Володимирович

У 1999 р. закінчив гідромеліоративний факультет Рівненського державного технічного університету.
З 2000 по 2002 рр. навчався в аспірантурі Інституту водних проблем і меліорації НААН.
У 2005 році захистив дисертацію.
З 2007 по 2012 рік — завідувач відділу систем зрошення та техніки поливу.
З 2012 року очолює ДП «Проектно-технологічне бюро» ІВПіМ.

Науково-дослідна робота пов’язана з дослідженнями грунтово-меліоративних процесів та розробкою водо- та ресурсозберігаючих технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур у різних регіонах України. Автор та співавтор понад 40 наукових публікацій. Головний інженер проектів із створення багаторічних насаджень та зрошення плодових, ягідних, овочевих культур та винограду.

Усатий Сергій Володимирович

У 1999 р. закінчив гідромеліоративний факультет Рівненського державного технічного університету.
З 2000 по 2002 рр. навчався в аспірантурі Інституту водних проблем і меліорації УААН.
З 2007 року завідувач лабораторії випробувань відділу зрошувальних меліорацій.

Науково-дослідна робота пов’язана з розробкою водо- та ресурсозберігаючих технологій краплинного зрошення багаторічних насаджень, випробування та визначення механічних та функційних характеристик технічних засобів мікрозрошення. Автор та співавтор понад 20 наукових публікацій. Головний інженер проектів із зрошення плодових, ягідних, овочевих культур та винограду.

Видео

Оставить комментарий

Верх