Друге дихання профосвіти

Друге дихання профосвіти

У державі вважають, що надання нового імпульсу розвитку професійної освіти сприятиме в подальшому ефективному розвитку економіки України.

Після виходу в світ Указу Президента «Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти» дана сфера проходить етап суттєвих змін і нововведень, які мають значно її покращити.

Нині пройшли затвердження документи, що регламентують та визначають порядок передачі навчальних закладів професійної освіти з державної до комунальної власності. Не менш важливим є момент напрацювання рекомендацій щодо створення у закладах професійно-технічної освіти наглядових рад. На порозі затвердження знаходиться Державна цільова програма розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки.

Приємна новина для учнів закладів профтехосвіти – з 1 січня наступного року їх чекає значне, в 2,5 разів, підвищення мінімальних стипендій – до 1250 грн замість нинішніх 490 грн – відповідне рішення на початку вересня було затверджено Кабінетом Міністрів. А для того, щоб їм було комфортно навчатися та мати належну навчально-матеріальну базу, у Міністерстві освіти та науки вжито заходів щодо покращення інфраструктури закладів профосвіти. Так, наприклад, майже 150 млн грн розподілені між 62 професійно-технічними закладами, де будуть створюватися навчально-практичні центри. А проектом державного бюджету на 2022 рік, який нині розглядається парламентом, на потреби професійної освіти планується виділити 250 млн грн. Це дійсно вказує на важливість та розуміння таких реформ на державному рівні.

Друге дихання профосвіти - фото1

За словами міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета, із впровадженням даних змін, сфера професійної освіти зробить потужний стрибок вперед. Міністр вважає, що ефективність цієї галузі стане однією з умов швидкого економічного розвитку держави. На його переконання це розуміють на всіх рівнях державного управління.

На сьогодні професійна освіта отримує і міжнародну підтримку та допомогу. За сприяння Європейського фонду освіти, Представництва Європейського союзу в Україні та Міжнародної організації праці реалізуються міжнародні проекти, які суттєво сприяють проведенню реформам у сфері профтехосвіти. 66 проектів нині впроваджуються на регіональному рівні та ще 9 на рівні держави. І як вважають в Міносвіти, це лише незначна робота яка набирає обертів та обов’язково буде мати позитивний результат.

Друге дихання профосвіти - фото2

Вагомих результатів і особливої уваги нині набуває дуальна форма навчання, яка об’єднує у підготовці майбутніх фахівців їхній учбовий заклад і підприємства, котрі в подальшому надають випускникам професійно-технічного закладу можливість працевлаштування.

Друге дихання профосвіти - фото3

Навчання за дуальною формою дозволяє вносити нові перспективи у розвитку професійно-технічної освіти та сприяти ефективному налагодженню співробітництва між державними і приватними установами, які знаходять шляхи спільного фінансування і управління закладами профтехосвіти.

Друге дихання профосвіти - фото4

Наприклад, фахівці Міносвіти розробляють спеціальні методичні рекомендації, які стануть головним підґрунтям для подальшого вдосконалення мережі профосвіти безпосередньо вже в регіонах України. На їх підставі та вже в кожній конкретній області місцеві держадміністрації зможуть оцінити загальний стан справ з профосвітою, а потім розподілити бюджетні кошти серед тих навчальних закладів, які потребують цього найбільше.

У 2021 році Міністерством освіти і науки України дуальна форма навчання була визнана пріоритетною. І головне завдання такої форми навчання полягає в усуненні основних недоліків, які притаманні традиційним формам і методам навчання майбутніх робітників. Окрім цього, фахівці вважають, що подібна форма навчання зможе нівелювати певний розрив між, як то кажуть, теорією і практикою, тобто максимально наблизити освітній процес до отримання необхідних навичок, які потім відразу можна використовувати на виробництві. Це і сприятиме підвищенню якості підготовки робітників, враховуючи при цьому побажання роботодавців до навчання майбутніх кадрів.

За словами міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, нині 217 закладів професійно-технічної освіти застосовують дуальну форму навчання, де навчається 12 395 осіб. 83% становить частка працевлаштованих випускників у минулому році. А одним із напрямів підвищення якості підготовки робітничих кадрів міністр вважає створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням. В державі вже відкрито півсотні навчально-практичних центрів, на створення яких було виділено 100 млн грн.

Друге дихання профосвіти - фото5

Не є байдужим до розвитку і вдосконалення професійної освіти і Президент України Володимир Зеленський, який вважає її важливим напрямком. Адже, як зауважує Президент, за всі роки про неї фактично забули і майже зруйнували.

«Сьогодні нашій країні катастрофічно бракує кваліфікованих робітничих кадрів. Тож спільно з представниками цієї ланки була створена Стратегія і розпочато відродження професійної освіти в Україні», – наголошує Зеленський.

Планується, що оновлення системи профтехосвіти впродовж наступних кількох років буде реалізовуватися на підставі впровадження головних принципів Стратегії розвитку професійно-технічної освіти до 2023 року, якою визначається чотири ключові напрямки її розвитку.

Друге дихання профосвіти - фото6

Відчутні зміни відбуваються у фінансуванні та управлінні профтехами. Ці зміни поступово впроваджуються кількома способами. Для оновлення інфраструктури заклади профосвіти можуть подаватися на створення навчально-практичних центрів за кошти держбюджету, залучати ресурси місцевих бюджетів або бізнес-компаній. Крім того, поповнювати спецфонди вони можуть, надаючи платні послуги або навчаючи учнів за дуальною формою.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет проінформував, що для ефективної реформи системи професійної освіти, яка потребує кардинального вдосконалення, буде реалізовано нову модель управління та фінансування з регіонального рівня. Міносвіти також планує передбачити оновлення навчальної та соціальної інфраструктури закладів професійної освіти із залученням інвестицій.

«Сьогодні основні тренди в бізнесі – це запровадження раціональних моделей споживання і виробництва, перехід на цифрову економіку, забезпечення можливостей для навчання людини впродовж життя. Наша нова Стратегія є відповіддю на цей запит. Наразі вона опрацьовується для ухвалення Урядом. Ці кроки важливі, проте, їх замало. Потрібно закріпити зміни на законодавчому рівні», – наголосив міністр Шкарлет.

Друге дихання профосвіти - фото7

Дійсно, нині Україні бракує кваліфікованих робочих кадрів. Криза професійної освіти зумовлена певними глобальними чинниками, зокрема демографічним спадом, який спостерігається як в Україні, так і у світі. Тому постала потреба в модернізації профосвіти для сталого розвитку суспільства.

І. Л. Граховський

І. Л. Граховський

Незалежний журналіст, історик.

Видео

Оставить комментарий

Верх